Objectius

objectiu

Missió

Promoure i defensar èticament els interessos de les empreses de transports de Catalunya oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

Objectius

1. Potenciar l’associacionisme entre les empreses de transports afavorint l’intercanvi i la comunicació entre els empresaris del sector i vertebrant les seves inquietuds i necessitats dins del Gremi, tenint en compte les característiques territorials de Catalunya.

2. Esdevenir un agent social amb capacitat d’influència en tots aquells àmbits que siguin d’interès per a les empreses de transports.

3. Promoure iniciatives per impulsar l’elaboració, modificació i adequació de la legislació que afecti a les empreses de transports.

4. Tenir la màxima representació possible en tots els fòrums en els quals es tractin temes relacionats amb el transport i el seu desenvolupament econòmic.

5. Dignificar la professió del transportista i de les empreses de transports. En aquest àmbit s’impulsarà la creació d’un codi de qualitat de les empreses de transports, es fomentarà l’obtenció de les normes internacionals de qualitat, principalment la ISO 14000; es lluitarà contra l’intrusisme professional i s’impulsarà el reconeixement per part de les institucions de les empreses agremiades.

6. Impulsar la creació de fòrums de discussió empresarial a l’entorn del transport, impulsant la realització de fòrums, seminaris, sessions informatives, etc.

7. Impulsar els àmbits associatius estatals i europeus.

8. Informar i assessorar dels temes empresarials d’interès per afavorir la competitivitat del sector.

9. Obtenir acords avantatjosos en serveis i promoure el seu ús entre les empreses agremiades.

10. Cobrir les ofertes de treball de les empreses agremiades amb el personal adequat.

11. Tenir una oferta de formació continuada adaptada a les necessitats dels agremiats.

12. Caracteritzar-nos per tenir una capacitat de resposta immediata davant d’imprevistos, oferint als agremiats un servei de qualitat.